Thực hiện chương trình 5S tại TTHL

Xuất phát từ triết lý con người là trung tâm của mọi sự phát triển, mô hình thực hành 5S đã được áp dụng tại Nhật bản như một nền tảng để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng. 5S tạo ra một môi trường sạch sẽ, tiện lợi và giúp cho tổ chức/doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đem lại niềm tin cho khách hàng.
 
Trung tâm học liệu đã triển khai thực hiện 5S với các nội dung được mô tả chi tiết trong các tài liệu kèm theo:
 

1. Phân công
2. Kế hoạch
3. Hướng dẫn sàng lọc
4. Hướng dẫn sắp xếp
5. Kết quả
6. Qui chuẩn
7. Bảng đánh giá


TRUNG TÂM HỌC LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC


 

 

 

Bạn cần hỗ trợ?