Công tác 5S tại Trung tâm Học liệu

Công tác 5S tại Trung tâm Học liệu năm 2018

Năm 2018, Trung tâm Học liệu đã thực hiện theo chỉ đạo chung của nhà trường về hoạt động 5S ở các đơn vị trong trường. Khác với các phòng ban và đơn vị khác trong trường, thư viện có đặc thù riêng là không gian rộng, nhiều kho sách và nhiều bạn đọc nên việc thực hiện 5S được thực hiện thường xuyên, liên tục hơn.

Một số hình ảnh về thực hiện công tác 5S tại Trung tâm Học liệu

 

Việc thực hiện và duy trì tốt chương trình 5S đã tạo ra phong cách làm việc mới, sắp xếp nơi làm việc khoa học, sạch sẽ và thuận tiện hơn. Hồ sơ, bàn ghế, các giá sách, sách và tài liệu được bày trí gọn gàng, ngăn nắp đúng theo quy định, tạo nên tinh thần làm việc thoải mái, hiệu quả, xây dựng hình ảnh đẹp cho đơn vị trong quá trình làm việc với bạn đọc và đồng nghiệp. Đây cũng là nền tảng đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công việc theo chủ trương của nhà trường đã đề ra./.

 

Bạn cần hỗ trợ?