Giới thiệu

Thư viện Trường Đại học Điện lực tại nhà D, Cơ sở 1 do Trung tâm Học liệu quản lý mở cửa tiếp đón bạn đọc theo giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu. 

1. Khu vực phòng đọc, tự học và khu vực mượn, trả sách (mang về) tại tầng 1 nhà D. Bạn đọc có thể tra cứu sách, tài liệu tại địa chỉ http://lib.epu.edu.vn/opac/.

2. Khu vực phòng đọc, tự học và khu vực mượn, trả tài liệu (đọc tại chỗ) tại tầng 3 nhà D. Bạn đọc có thể tra cứu, tham khảo luận án, luận văn, đồ án, khóa luận, tạp chí, báo chí và các sách chỉ có cuốn. Địa chỉ tra cứu tài liệu http://lib.epu.edu.vn/opac/​.

3. Khu vực không gian chung, phòng đọc, tự học và thư viện điện tử tại tầng 2 nhà D. Thư viện số của nhà trường được liên kết với thư viện số của 85 trường Đại học, Cao đẳng khác. Bạn đọc có thể khai thác tại địa chỉ http://epu.tailieu.vn/. Mỗi lớp được cấp 01 tài khoản dùng chung (lớp trưởng các lớp có thể đến đăng ký nhận tài khoản cho lớp của mình). Tại các máy tính trong Thư viện có các tài khoản có thể truy cập đến thư viện số, CSDL công bố và nhiệm vụ KH&CN Việt Nam... Bạn đọc có thể tải các tài liệu số từ các máy tính này.

Hướng dẫn sử dụng tài nguyên thư viện và các thông tin liên quan có tại địa chỉ http://arc.epu.edu.vn/.

Trung tâm Học liệu

Bạn cần hỗ trợ?