Thư viện số, đa phương tiện

-  Tra cứu thư viện điện tử, thông tin đa phương tiện.
-  Các thông tin được số hóa.

Bạn cần hỗ trợ?