Hướng dẫn sinh viên đầu khóa

 Hướng dẫn sinh viên đầu khóa

        Hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất sử dụng thư viện là một hoạt động thường niên của Trung tâm Học liệu (TTHL) vào mỗi dịp đầu năm học mới. Từ ngày 14/8 đến ngày 18 tháng 8/2018 tại các giảng đường cán bộ thư viện đã lên lớp hướng dẫn các bạn sinh viên.

        Để việc hướng dẫn sử dụng thư viện, khai thác thông tin tài liệu tới gần 3.000 sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Điện lực trong năm học mới một cách hiệu quả, cán bộ thư viện đã truyền đạt đến các em các nội dung:  Giới thiệu Hệ thống các phòng phục vụ sinh viên; Hướng dẫn tra cứu tài liệu; Hướng dẫn tìm tài liệu trong kho; Nội quy thư viện và quy trình làm thẻ;… So với các năm trước, năm nay việc hướng dẫn sử dụng thư viện cho sinh viên năm thứ nhất có nhiều điểm mới đặc biệt là có thêm việc hướng dẫn tra tìm tài liệu trực tiếp trên web.… Tại buổi hướng dẫn, các bạn sinh viên rất sôi nổi trao đổi, thảo luận  xung quanh các vấn đề liên quan tới việc sử dụng, khai thác các nguồn tài nguyên có trong thư viện.

          Kết quả đợt hướng dẫn sinh viên kết thúc tốt đẹp, giúp các cán bộ nâng cao kỹ năng trong việc hướng dẫn sinh viên sử dụng và tìm kiếm tài liệu thư viện. Hi vọng, qua các buổi tập huấn các em sinh viên tìm hiểu và sử dụng thư viện một cách hiệu quả, góp phần mang lại thành tích cao trong quá trình học tập. Trung tâm Học liệu chúc các em sinh viên khóa mới nói riêng và toàn thể sinh viên các khóa trước bước vào năm học mới 2018-2019 đạt kết quả cao!

Bạn cần hỗ trợ?