Khảo sát ý kiến bạn đọc

Các bạn Học viên/ Sinh viên thân mến! Dưới đây là một số các câu hỏi lấy ý kiến khảo sát hàng năm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc của Thư viện Trường Đại học Điện lực.

Liên kết:  https://forms.gle/TaiX8sgcQ1vAg3AR9

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của các bạn thông qua phiếu khảo sát này.

Trân trọng.

Trung tâm Học liệu

Bạn cần hỗ trợ?