Một số hình ảnh về không khí học tập ôn thi của sinh viên EPU

Một số hình ảnh về không khí học tập ôn thi của sinh viên EPU trước ngày thi tại thư viện nhà trường:

Bạn cần hỗ trợ?