Ngày hội sách EPU 2018

Một trong những thói quen hiệu quả nhất để nuôi dưỡng bộ não là đọc sách mỗi ngày lĩnh vực bạn quan tâm. Đọc 50 cuốn sách mỗi năm có thể xem là một thành tích. Chiến lược này sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia toàn cầu trong lĩnh vực chuyên môn trong vòng vài năm. Hãy tưởng tượng bạn làm hệ thống điện. Nếu bạn đọc 50 cuốn sách về hệ thống điện trong năm nay, điều đó có giúp bạn thành công nhanh hơn không? Chắc chắn.
 

Từ năm 2006 Ngày Hội Sách được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, đến nay Ngày Hội Sách đã trở thành một hoạt động kiểu mẫu được nhân rộng ở các thư viện trên toàn quốc, góp phần tích cực cổ vũ việc đọc sách trong cộng đồng xã hội. Hưởng ứng “Ngày sách và bản quyền thế giới” của UNESCO, “Ngày sách Việt Nam”, Trung tâm Học liệu Trường Đại học Điện lực tổ chức “Ngày Hội Sách và Đọc sách mỗi ngày” vào ngày 21-23/3/2018 tại Thư viện, nhằm nâng cao văn hóa đọc cho mọi đối tượng bạn đọc trong và ngoài nhà trường, giới thiệu cho bạn đọc nhiều tài liệu hay, phục vụ đắc lực cho việc học tập và công tác.

Ngày Hội Sách được tổ chức để tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn của việc đọc sách, tôn vinh tác giả, tác phẩm, nghề xuất bản, in, phát hành, thư viện Việt Nam, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò quan trọng của việc đọc sách, thực thi và bảo hộ quyền tác giả, vai trò của thư viện - môi trường học tập suốt đời của công chúng trong và ngoài nước.

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày hội sách EPU-2018.

  TRUNG TÂM HỌC LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 

 

 

Bạn cần hỗ trợ?