Sách trong tôi

Sách là kho kiến thức bất tận của nhân loại. Người đọc sách là những người miệt mài đi tìm hiểu đến tận cùng của kho báu quý giá ấy. Chính vì vậy, việc đọc sách của mỗi người là vô cùng cần thiết. Vai trò của việc đọc sách đối với việc tìm hiểu kiến thức cũng như để hoàn thiện bản thân mình ngày càng cần thiết và được trao dồi hơn.

Để đưa văn hóa đọc đến với độc giả và chào mừng ngày hội sách Việt Nam, Trung tâm Học liệu tổ chức ngày Hội sách từ ngày 21/4/2022 đến 22/4/2022 với chủ để “ Sách trong tôi”.

Dưới đây là một số hình ảnh của ngày Hội sách.

Bạn cần hỗ trợ?