Tài liệu mới bổ sung tháng 08/2018

STT ĐKCB Nhan đề Nơi xuất bản Năm xuất bản
1 BCKH1800489  Nguyễn Hải Quang. Tính toán kết cấu khung có kể đến sự chảy dẻo của tiết diện: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường  2018 
2 BCKH1800490  Nguyễn Lê Cường. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ thiết bị thực hành hiệu chỉnh công tơ số: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp Tập đoàn Điện lực  2018 
3 BCKH1800491  Bùi Văn Bình. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn mô hình hóa kết cấu tấm COMPOSITE lớp có và không có gân gia cường: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp Trường  2017 
4 BCKH1800492  Lê Thượng Hiền. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy in nhựa 3D: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp Trường  2017 
5 BCKH1800493  Nguyễn Hồng Lĩnh. Xây dựng phần mềm thiết kế bộ truyền bánh răng Côn thẳng: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp Trường  2017 
6 BCKH1800494  Nguyễn Trọng Du. Ứng dụng mạng nơ ron để chuẩn đoán online các hư hỏng có trong hộp số bánh răng: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp Trường  2017 
7 BCKH1800495  Phạm Hải Trình. Thiết lập chương trình MATLAB tính toán số kết cấu dầm hộp và dầm hộp thành mỏng: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp Trường  2017 
8 BCKH1800496  Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đếm thuốc viên tự động: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp Trường  2017 
9 BCKH1800497  Chu Việt Thức. Nghiên cứu, lí luận tối ưu hóa lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy nhiệt điện: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp Trường  2017 
10 BCKH1800498  Lê Thái Bình. Khảo sát khả năng sử dụng phụ phẩm nông nghiệp phục vụ gia công nền móng công trình: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp Trường  2017 
11 BCKH1800499  Đặng Thị Phương Liên. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot dò đường ống: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp Trường  2017 
12 BCKH1800500  Nguyễn Tuấn Anh. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mưa đối với các thông số vận hành của nhà máy điện gió: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp Trường  2017 
13 BCKH1800501  Phạm Anh Tuân. Nghiên cứu và mô phỏng hoạt động của hệ thống bán điểm công suất cực đại MPPT (Maximum Power Point Tracking): Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp Trường  2017 
14 BCKH1800502  Nguyễn Thị Kiều Trang. Nghiên cứu một số dịch vụ ngân hàng xanh tại các nước đang phát triển và khả năng ứng dụng tại một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp Trường  2017 
15 DA1808453  Nguyễn Hằng Giang. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần công nghệ CAS Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
16 DA1808454  Lê Thị Thu Hà. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Đức: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
17 DA1808455  Hà Thị Diệu Linh. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH D-STEEL VINA KOREA: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
18 DA1808456  Trần Việt Hà. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần in và dịch vụ thương mại Hà Thanh: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
19 DA1808457  Nguyễn Thị Ngọc. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần kinh tế kỹ thuật Hà Nội: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
20 DA1808458  Nguyễn Thị Hợi Liên. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Thành Lợi: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
21 DA1808459  Nguyễn Anh Tú. Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Hàng Hải Nam Á: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
22 DA1808460  Đậu Xuân Tùng. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư DTC: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
23 DA1808461  Đào Thùy Dương. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư và bê tông Thịnh Liệt: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
24 DA1808462  Lã Quý Thịnh. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và kinh doanh xây dựng 959: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
25 DA1808463  Phạm Thu Ngân. Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây dựng: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
26 DA1808464  Triệu Minh Tú. Hoàn Thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần SXTM XNK Viễn Thông A: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
27 DA1808465  Phạm Thị Thu Nga. Hoàn Thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại dịch vụ Ngọc Linh: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
28 DA1808466  Bùi Diệu Linh. Hoàn Thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH mã vạch Thái Bình Dương: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
29 DA1808467  Vũ Thị Phúc. Hoàn Thiện công tác kế toán vốn bằng tiền mặt tại công ty TNHH công nghệ Phúc Ngọc: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
30 DA1808468  Dư Thị Thanh Thùy. Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần khảo sát xây dựng và thương mại Vạn Xuân: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
31 DA1808469  Trương Tiểu Linh. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An VNECO : Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
32 DA1808470  Phan Thị Thùy Linh. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần ô tô Hải Nam: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
33 DA1808471  Nguyễn Thị Phương Thùy. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH lắp đặt CAMERA Hà Nội: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
34 DA1808472  Dương Thị Lâm Oanh. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH đầu tư và dịch vụ SLK: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
35 DA1808473  Đặng Mai Phương. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị Hùng Phát: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
36 DA1808474  Hoàng Ngọc Anh. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất thiết bị công nghiệp Trường Thịnh: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
37 DA1808475  Nguyễn Thị Thu Dung. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH công nghệ Hoa Vĩ: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
38 DA1808476  Nguyễn Thị Tú Uyên. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH DOOR TECH Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
39 DA1808477  Phạm Thị Thu. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
40 DA1808478  Lê Văn Hùng. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Bình Nghĩa: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
41 DA1808479  Vũ Xuân Nam. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TM Thành Đạt: Khóa luận tốt nghiệp- Kế toán doanh nghiệp   2018 
42 Vn1809087 -9088 Vũ Thúy Vinh. Những điều cần biết về bán hàng đa cấp  2018 
43 Vn1809089 -9091 Vũ Thị Lộc. Hỏi - đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa   2018 
44 Vn1809092 -9093 Đặng Thanh Phương. Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài   2018 
45 Vn1809094 -9095 Trịnh Thị Thanh Thủy. Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại bán lẻ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập   2018 
46 Vn1809096 -9097 Nguyễn Thị Trà Giang. Hỏi - đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả   2018 
47 Vn1809098 -9101 Vũ Trọng Lợi. Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới   2018 
48 Vn1809102 -9105 Hoàng Công Dân. Tổ chức giải thi đấu thể thao trong các lễ hội ở địa phương   2018 
49 Vn1809106 -9109 Ngô Xuân Viện. Phương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước   2018 
50 Vv1809323 -9324 Trần Đức Hạ. Hồ đô thị quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm   2017 

Bạn cần hỗ trợ?