Tập huấn về khai thác tài nguyên giáo dục mở

Tập huấn về khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở

Ngày 10/05/2019, cán bộ Trung tâm Học liệu đã tham gia khóa tập huấn về khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở do nhà trường và hai đơn vị trực thuộc Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam phối hợp tổ chức.

Giáo trình, tài liệu học tập cần được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tự học, tìm kiếm tài liệu của nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên. Trong khi tiếp cận các nguồn học liệu còn nhiều hạn chế do chi phí cao; chia sẻ, cập nhật và sửa đổi còn phụ thuộc vào các quy định và luật bản quyền, việc tìm hiểu và khai thác nguồn tài nguyên học liệu mở vì vậy hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người học.

Khóa tập huấn đã giúp các cán bộ nhà trường tiếp thu thêm được những kiến thức bổ ích, làm quen với các công cụ là các phần mềm nguồn mở để tìm kiếm, sử dụng, pha trộn, tạo lập và soạn sửa tài nguyên với các dạng nội dung khác nhau như văn bản, hình ảnh, audio và video cũng như việc cấp phép mở, chia sẻ các tài nguyên đó một cách hợp pháp và tôn trọng bản quyền.

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn về khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở:

 

Bạn cần hỗ trợ?