Thông báo

Căn cứ nội dung Thông báo số 1419/TB-ĐHĐL ngày 22/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, Trung tâm Học liệu thay đổi lịch làm việc, cụ thể như sau:

1. Thời gian làm việc:
a) Từ thứ Hai đến thứ Sáu:
- Sáng: 08h00 - 12h00; Chiều: 13h00 - 17h00;
- Tối: 17h00 - 21h00 (Phòng đọc tầng 1).

b) Thứ Bảy:
- Sáng: 08h00 - 12h00; Chiều: 13h00 - 17h00 (Phòng đọc tầng 1).

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 22/08/2022.

Trân trọng thông báo!

 

Bạn cần hỗ trợ?