Thông báo

Trung tâm Học liệu thông báo v/v đăng ký làm thẻ thư viện cho sinh viên lần 2, cụ thể như sau:

1. Đối tượng làm thẻ: Sinh viên hệ đại học đang học tại nhà trường (D13 khối kỹ thuật, D14, D15, D16, D17)
Các em cán bộ lớp tổng hợp danh sách sinh viên có nhu cầu làm thẻ thư viện theo đơn vị lớp (mẫu file Excel danh sách đăng ký làm thẻ thư viện kèm theo) và gửi bản giấy + file Excel tới cô Lê Thị Linh, Chuyên viên (tầng 2 Trung tâm Học liệu, email: linhlet@epu.edu.vn).

2. Thời gian đăng ký: Từ 9/12 đến hết ngày 12/12/2022.

Trân trọng thông báo!

Bạn cần hỗ trợ?