Thông báo

Thông báo v/v thay đổi lịch làm việc trong thời gian sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023:

Căn cứ nội dung Kế hoạch số 33/KH-ĐHĐL ngày 04/01/2023 của Trường Đại học Điện lực về việc Tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Căn cứ nội dung Tờ trình số 01/TTr-TTHL ngày 04/01/2023 của Trung tâm Học liệu đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt về việc Điều chỉnh giờ làm việc tại Trung tâm Học liệu trong thời gian sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán, Trung tâm sẽ mở cửa làm việc theo ngày giờ hành chính trong khoảng thời gian nêu trên (16/01-05/02/2023).

Trân trọng thông báo!

Bạn cần hỗ trợ?