Thông báo v/v mở cửa Thư viện nhà trường

Sau thời gian tạm thời đóng cửa để cải tạo, sửa chữa và nâng cấp, Thư viện Trường Đại học Điện lực chính thức mở cửa hoạt động trở lại từ thứ Năm, ngày 09/01/2020.

Trân trọng thông báo!

Trung tâm Học liệu

Bạn cần hỗ trợ?