Bàn giao tài liệu

Công tác bàn giao giáo trình của các đơn vị chuyên môn khi nghiệm thu viết mới hoặc hiệu đính giáo trình cần sử dụng mẫu "Biên bản bàn giao tài liệu" sau đây.

Bạn cần hỗ trợ?