Tra cứu sách và tài liệu

Bước 1: Truy cập website tại địa chỉ: http://lib.epu.edu.vn/opac/Bước 2: Tìm kiếm sách, tài liệu.
1. Tìm kiếm đơn giản Bạn đọc thực hiện tìm kiếm thông tin về nguồn tài nguyên sách, tài liệu hiện có tại Thư viện.2. Tìm kiếm nâng cao:  Bạn đọc nhập dữ liệu cần tìm, có thể tra cứu theo: Nhan đề, Tác giả, Chỉ số phân loại, Từ khóa...
-  "Nhan đề": Tìm theo nhan đề của ấn phẩm. Nhập vào ô "Nhan đề" một từ hoặc một cụm từ nào đó có trong nhan đề cần tìm
(không cần nhớ chính xác nhan đề của ấn phẩm).
-  “Tác giả”: Tìm theo tên tác giả. Nhập vào ô "Tác giả" tên tác giả cần tìm.
-  “Chỉ số phân loại”: Tìm theo chỉ số phân loại.
-  “Từ khoá”: Tìm theo từ khóa cần tìm.Trước khi  thực hiện tra cứu, hãy chọn kiểu hiển thị kết quả tìm kiếm bằng cách chọn “Tất cả”: giúp tìm kiếm nhanh hơn, chọn “Sắp xếp
theo”: giúp sắp xếp các ấn phẩm tìm được theo tiêu chí tương ứng. Sau đó nhấn vào ô “Tìm kiếm” để thực hiện việc tra cứu hoặc chọn
"Thiết lập lại” để nhập lại các điều kiện tra cứu.

Kết quả tra cứu: Sau khi tìm kiếm, màn hình sẽ hiển thị kết quả tra cứu gồm danh sách các ấn phẩm tìm thấy trong Thư viện.
Một số thông tin bạn đọc cần chú ý: Nhan đề, Tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản.

Bước 3: Bạn đọc gặp cán bộ thủ thư tại quầy, điền thông tin vào "Phiếu mượn" để yêu cầu mượn sách, tài liệu muốn mượn.

Xem thêm các thông tin liên quan trên trang web của Trung tâm Học liệu tại địa chỉ http://arc.epu.edu.vn/.

Bạn cần hỗ trợ?