Ngày hội sách chủ đề “Sách – người bạn của sinh viên” 2017

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 26/3 Đoàn Thanh niên; hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 và ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, đồng thời tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; và đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên toàn Trường, Trung tâm Học liệu trường Đại Học Điện Lực tổ chức Ngày hội Sách trong ba ngày 15-17/03/2017.

     
Với chủ đề “Sách – người bạn của sinh viên”, Ngày Hội Sách trường Đại Học Điện Lực năm nay tiếp tục được tổ chức để khuyến khích các bạn trẻ yêu thích đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong sinh viên, thanh niên. Bạn Nguyễn Cao Minh, lớp trưởng D9QTANM, cho biết hoạt động nhằm tạo môi trường để nâng cao nhận thức của người đọc đặc biệt là sinh viên về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC


 

Bạn cần hỗ trợ?