Tập huấn về nâng cao kỹ năng tổ chức phục vụ người đọc tại thư viện

Tập huấn về “Nâng cao kỹ năng tổ chức phục vụ người đọc trong các thư viện điện tử - thư viện số tại Việt Nam”

Trong hai ngày 6 và 7 tháng 06 năm 2019, tại Hà Nội, Hội Thư viện Việt Nam đã phối hợp với Liên Chi hội Thư viện các trường Đại học và Cao đẳng Khu vực phía Bắc (NALA) và Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao kỹ năng tổ chức phục vụ người đọc trong các thư viện điện tử - thư viện số tại Việt Nam” cho các cán bộ thư viện của các trường Đại học và Cao đẳng (từ Thừa thiên - Huế trở ra).

Nội dung các chuyên đề trong thời gian tập huấn:

- Chuyên đề 1: Nâng cao kỹ năng phục vụ bạn đọc/người dùng tin trong các thư viện điện tử/ thư viện số tại Việt Nam.

- Chuyên đề 2: Dịch vụ bạn đọc đặc biệt tại thư viện KH&CN Quốc Gia - Cục thông tin và KH&CN Quốc Gia.

- Chuyên đề 3: Dịch vụ thư viện hiện đại.

- Chuyên đề 4: Dịch vụ hướng dẫn học tập theo chủ đề Lib Guides và dịch vụ thư viện trực tuyến Springshare.

- Chuyên đề 5: Hạ tầng công nghệ và tài nguyên thông tin.

- Chuyên đề 6: Smart library.

- Chuyên đề 7: Nâng cao kỹ năng tổ chức phục vụ người đọc trong các thư viện điện tử - thư viện số tại Việt Nam.

Học viên đã được tham quan thực tế tại Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐH Quốc gia Hà Nội; được nghe giới thiệu những kinh nghiệm, kết quả cùng những phương pháp tiên tiến tổ chức phục vụ bạn đọc trong thư viện điện tử - thư viện số. Cuối chương trình tập huấn, các học viên đã được nhận Chứng nhận của Ban tổ chức.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Bạn cần hỗ trợ?