Tuần sinh hoạt công dân năm học 2019-2020

Trong thời gian “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên D14 và C18” từ ngày 20/8 đến ngày 23/8/2019, Trung tâm Học liệu đã tham gia hướng dẫn các em sinh viên mới nhập học năm học 2019-2020 để giúp các em nắm bắt được thông tin cơ bản về các lĩnh vực hoạt động của Thư viện - Trung tâm Học liệu.

Thông qua nội dung các buổi sinh hoạt, các em sinh viên đã nắm được các nội quy, quy chế; các bộ phận chức năng, nghiệp vụ; cách truy cập trang web của Trung tâm; cách tra cứu sách và tài liệu, cách tiếp cận và download tải tài liệu điện tử…

Cán bộ của Trung tâm cũng đã lưu ý cho các em những vấn đề trọng tâm cơ bản như:
-  Kết nối truy cập vào trang web của Trung tâm Học liệu: https://arc.epu.edu.vn
-  Kết nối tra cứu tài liệu học tập: http://evnlib.org:90/OPAC
-  Kết nối truy cập tài liệu điện tử: http://epu.tailieu.vn

Một số hình ảnh theo thiết kế tại Thư viện - Trung tâm Học liệu:

 

Bạn cần hỗ trợ?